Informatie voor leden

Ons gospelkoor is op 14 mei 1993 opgericht en kreeg later de naam Mozaïek. Mozaïek staat onder meer voor: verschillend gekleurde en unieke stukjes van bijvoorbeeld steen of glas, die samen één geheel vormen en ook voor: samenspel, bont geheel. En dat willen wij als koor graag zijn. Iedereen vanaf 15 jaar is van harte welkom. We zingen Nederlandse- en Engelstalige gospelliederen en willen op die manier ons geloof uitdragen.

De repetitie-avonden:
Elke woensdagavond in van 19.30 uur tot 21.15 uur in het clubgebouw van de IJsvereniging van Goor (IJsbaanweg 2) met tussendoor een koffie/theepauze.
Ben je een keer verhinderdmeld je dan af bij Alinda Sportel: 06-24827635 of 0547-261221. Ook als je niet bij een optreden aanwezig kunt zijn willen we graag een afmelding van je ontvangen. Is er tijdens de repetitie iets besproken terwijl jij er niet was, dan krijg je hiervan via de mail bericht.

WhatsApp-groep:
Er is een Mozaïek WhatsApp-groep waar elk koorlid deel van uitmaakt. Dit is een handig middel om snel iets door te kunnen geven. Alinda Sportel beheert deze groep. De WhatsApp-groep wordt alleen gebruikt voor korte, urgente mededelingen. Het is niet de bedoeling dat je onnodig reageert op een bericht, dit om een veelheid van berichtjes te voorkomen.

Contributie:
De contributie bedraagt € 17.50 per maand. Als je lid wilt worden meld je dan bij Sietze Postma, onze penningmeester. Hij vertelt je hoe  je de contributie kunt betalen.
Als er meerdere leden uit één huishouden lid zijn, dan betaalt elk volgend lid € 12,50 per maand. De contributie gaat in per volle maand volgend op het tijdstip van kennismaking. Opzeggen kan per 1 januari en per 1 juli. Voor verdere bijzonderheden kun je terecht bij onze penningmeester.

Dirigent en bestuur:
Onze dirigent is Bertus van ’t Foort. Naast het dirigeren bespeelt hij ook de piano bij het repeteren en bij optredens.

Het bestuur vergadert regelmatig over velerlei onderwerpen. Als je iets hebt waarvan jij vindt dat erover vergaderd moet worden kun je altijd bij één van de bestuursleden terecht. Ook kun je het tijdens de ledenvergadering ‘in de groep gooien’. De ledenvergadering vindt minimaal één maal per jaar plaats.

Jouw stem:
Zoek de partij waarbij je het prettigste zingt en waarvan jij denkt dat daar je stem het best tot zijn recht komt. Na een aantal weken wordt dan in overleg en na een stemtest met de dirigent je ‘vaste stek’ bepaald.

Activiteiten:
Naast de wekelijkse repetitie-avonden worden er af en toe ook andere activiteiten georganiseerd. Zo geven we ongeveer eens per twee jaar een concert. De laatste repetitieavond van het seizoen is ook iets anders dan anders. Een keer per jaar organiseren we een workshop om aan onze zang- of beweegtechniek te werken.

Optredens:
We treden in principe ‘overal’ op. Als we verder weg optreden en dus met de auto moeten, wordt aan degene die rijdt € 2,- per persoon gegeven voor benzinekosten.

Lief en leed:
In lief en leed leven we met elkaar mee, heb je iets te melden over jezelf of iemand uit het koor, geef dat dan door aan Petra Gossink (bestuur). Zij zorgt dan voor een kaartje namens het koor of in bijzondere gevallen voor een bloemetje of andere attentie

Websitebeheer:
Het websitebeheer is in handen van Hetty de Kruijff. Riekele Bijleveld zet de foto’s, de opnames van de repetities en de originele tracks online. Hester beheert het krantenrooster. Op de website vind je de actuele versie.

Tenslotte:
Hopelijk weet je nu voldoende over ons koor. Heb je nog vragen, dan kun je altijd bij het bestuur terecht.